header banner
Default

Deze negen landen verbieden Bitcoin


Hoewel 2021 wat de koers betreft een goed jaar is geweest met een dikke plus van 60 procent, is het aantal jurisdicties waarin bitcoin verboden is meer dan verdubbeld sinds 2018.

Volgens een rapport van de Library of Congress (LOC) hebben 9 landen op dit moment een absoluut verbod op bitcoin uitgevaardigd en zijn er 42 landen waarin bitcoin en de rest van de markt impliciet verboden is. In 2018 lagen die getallen nog op 8 en 15.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Wat betekent een absoluut verbod?

VIDEO: Bitcoin prijs op recordhoogtes | Rente ECB voorlopig niet omhoog | Crypto nieuws vandaag | #797
BLOX

Een absoluut verbod betekent in de context van het rapport van LOC dat transacties met of het vasthouden van bitcoin of andere cryptocurrency's een misdaad is. Met een impliciet verbod doelen ze op landen waar financiële instellingen niet mogen handelen in bitcoin of daaraan gerelateerde dienstverlening aanbieden.

De negen jurisdicties waar volgens LOC op dit moment een absoluut verbod op bitcoin van kracht is, zijn Egypte, Irak, Qatar, Oman, Marokko, Algerije, Tunesië, Bangladesh en China. Waarbij het verbod van China in 2021 natuurlijk de meeste media-aandacht heeft gekregen.

De enorme toename in het aantal jurisdicties met een absoluut of impliciet verbod lijkt voorlopig nog niet klaar. Verschillende overheden overwegen op dit moment hun opties. Behalve de 51 landen met een absoluut of impliciet verbod, zijn er 103 landen die de anti-witwasregels op bitcoin hebben toegepast.

Zweden en het voorstel om proof-of-work te verbieden

VIDEO: Wereldwijd VERBOD op BITCOIN ?!
DoopieCash - Traden & Investeren

In het rijtje van landen waar een absoluut verbod geldt op bitcoin staat nog geen Europees land. Als het aan een Zweedse financiële toezichthouder en de Swedish Environmental Protection Agency ligt, dan gaat Proof of Work mining op korte termijn in de ban.

Het voornaamste argument is uiteraard de enorme hoeveelheden energie die het opslokt en de klimaatafdruk die het daarbij achterlaat. Melanion Capital, een in Parijs gevestigde investeringspartij met onder andere een Bitcoin ETF, heeft de voorstellen van de Zweden weggezet als "volledig verkeerd geïnformeerd."

Waarmee Melanion wil zeggen dat de Zweden hun voorstel om Proof of Work te verbieden hebben gestoeld op een verkeerd begrip van het functioneren van de mining industrie. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat het voorstel er in Zweden of breder, in Europa, doorheen komt.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Sources


Article information

Author: Brandon Hogan

Last Updated: 1698492722

Views: 881

Rating: 3.9 / 5 (39 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brandon Hogan

Birthday: 1914-04-13

Address: 807 Rodriguez Shoals, Port Bryan, CO 20875

Phone: +4330845054277641

Job: Data Analyst

Hobby: Coin Collecting, Bowling, Sculpting, Stamp Collecting, Card Games, Skiing, Chess

Introduction: My name is Brandon Hogan, I am a expert, lively, unguarded, vibrant, strong-willed, dazzling, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.