header banner
Default

BLOX | Nieuws: "Voorzitter Gary Gensler van de Securities and Exchange Commission blokkeert Spot Bitcoin ETF"


Cathie Wood, de flamboyante CEO van ARK Invest, zegt dat de voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de komst van een Spot Bitcoin ETF in de weg zit. In een nieuw interview met crypto-influencer Natalie Brunell, stelt ARK Invest CEO Cathie Wood dat bepaalde leden van de SEC heel veel kennis over Bitcoin bezitten.

Vanwege de huidige voorzitter Gary Gensler zou er echter sprake zijn van een “verbindingsbreuk” binnen de burelen van de toezichthouder. Die verbindingsbreuk zou met name zien op de standpunten ten aanzien van Bitcoin.

Gary Gensler staat in de weg

VIDEO: House lawmakers push SEC Chair Gensler to approve spot bitcoin ETF applications: CNBC Crypto World
CNBC Television

“De SEC weet zoveel en is zo goed, dat ik geloof dat Gary Gensler degene is die in de weg staat. Ik weet het alleen niet zeker, omdat ze zoiets nooit hardop uitspreken. Van onze discussies met hen over Bitcoin weet ik alleen dat ze het echt begrijpen en ook echt de voordelen van Bitcoin zien”, aldus Wood.

Verder gelooft Wood dat de SEC zich momenteel klaarmaakt op meerdere Spot Bitcoin ETFs op hetzelfde moment op de markt toe te laten. “Waarom zou Gary Gensler wel futures, maar geen Spot Bitcoin ETFs toelaten op de markt? Voor de laatstgenoemde geldt een lager risico. Sterker nog, onze ETF zou 1 op 1 gedekt zijn met Bitcoin.

Dit zijn nogal harde uitspraken van Wood over Gensler, zeker omdat ze die uitspraken niet echt kan onderbouwen met feiten. Wel is het interessant dat ze aangeeft dat veel mensen binnen de SEC heel goed begrijpen hoe Bitcoin werkt.

Zo zie je maar dat er waarschijnlijk ook bij de toezichthouder Bitcoiners aanwezig zijn.

Kritiek op de Amerikaanse centrale bank

VIDEO: Gensler on bitcoin ETF: Investors should be aware underlying bitcoin cash markets have no oversight
CNBC Television

Overigens heeft Cathie Wood niet alleen kritiek op de SEC, de financiële toezichthouder van de Verenigde Staten, maar heeft ze ook opmerkingen over het beleid van de Amerikaanse centrale bank. Volgens Wood baseert de Federal Reserve zijn beleid op indicatoren die achterlopen op de realiteit.

The Fed is basing its policy moves on lagging indicators, specifically various flavors of the PCE (personal consumption expenditures) deflator. Investors seem to believe that the Fed is on the right track. We believe that deflation will be the big surprise during the next year.

— Cathie Wood (@CathieDWood) October 15, 2023

“Wij geloven dat deflatie de grote verrassing zal zijn volgend jaar”, aldus Cathie Wood. Preston Pysh vult in commentaar op Wood nog aan dat de Federal Reserve zijn ideeën over inflatie baseert op het achterhaalde idee dat technologische innovatie zijn deflatoire krachten lineair laat voelen; terwijl het om exponentiële deflatie gaat.

Cathie Wood voorspelt dus deflatie en dat zou het wereldwijde schuldenprobleem nog groter maken. Deflatie betekent immers dat de koopkracht van geld toeneemt en daarmee ook dat het lastiger wordt om schulden terug te balen. Inflatie zou het juist makkelijker maken om schulden terug te betalen.

Stem jij BLOX naar de top? Laat je horen en maak kans op een prijs!

VIDEO: SEC chair Gary Gensler on crypto: The 'casinos' people invest in need to properly comply
CNBC Television

Geniet jij dagelijks van BLOX? Laat dan van je horen! BLOX is namelijk maar liefst twee keer genomineerd voor Website van het jaar in de categorieën ‘Financieel’ en ‘Financiële apps’! En om deze prijzen daadwerkelijk in de wacht te slepen, hebben wij jouw stem dubbel nodig. Stem dus snel op zowel de site als op onze app en maak ook nog eens kans op toffe prijzen! Stemmen kan tot en met 20 oktober. Kunnen we rekenen op jouw support?

Sources


Article information

Author: Amanda Martin

Last Updated: 1697922722

Views: 1236

Rating: 3.6 / 5 (78 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amanda Martin

Birthday: 2010-01-26

Address: 926 William Spring Apt. 067, South Karen, IL 35623

Phone: +4542263285759275

Job: Human Resources Manager

Hobby: Motorcycling, Reading, Playing Piano, Billiards, Dancing, Magic Tricks, Table Tennis

Introduction: My name is Amanda Martin, I am a accomplished, spirited, apt, venturesome, transparent, cherished, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.