header banner
Default

Paraanaliz, kripto para yatırımlarının en uygun zamanını belirler


Advertarial

VIDEO: Kripto Paralara Yatırım Yapmak Ne Kadar Doğru?
Yaygara TV

Daha önce kripto yatırımı yapmış veya ilk kez yapacak olan kişiler için en önemli konu zamanlamadır. Bitcoin başta olmak üzere özellikle popüler kripto para birimleri zaman zaman dalgalanma yaşar ve bu durum yatırımcının kafasını karıştırır. Peki, kripto paralara yatırım yapmak için en iyi zaman hangisidir?

VIDEO: YANLIŞ KRİPTO PARALARA YATIRIM YAPIYORSUN!- ASLA PARA KAYBETMEYECEĞİN YATIRIM TEKNİĞİ!!
LORD KRİPTO

Daha önce kripto yatırımı yapmış veya ilk kez yapacak olan kişiler için en önemli konu zamanlamadır. Bitcoin başta olmak üzere özellikle popüler kripto para birimleri zaman zaman dalgalanma yaşar ve bu durum yatırımcının kafasını karıştırır. Peki, kripto paralara yatırım yapmak için en iyi zaman hangisidir?

Kripto para birimlerindeki günlük fiyat dalgalanması, her türlü yatırımda olduğu gibi, belirsizliğe ve gözden kaçırma korkusuna neden olabilir. Standart alım satım mantığına göre ise fiyat düşükken satın alınır, fiyat yüksekken satılır. Ancak çoğu zaman bu genelleme doğru sonuçlanmayabilir. Dolayısıyla uzmanlar için bile söylemesi kolay fakat gerçekleştirmesi zordur.

“Piyasanın sırasını tutturmaya” çalışmak yerine birçok yatırımcı, ortalama dolar maliyeti (ODM) denenmiş bir strateji kullanır. Kripto para, hisse senedi veya altın gibi bir varlığa düzenli aralıklarla küçük bir miktar yatırarak piyasa dalgalanmasının seyrini azaltır.

ODM, belirli yatırımlarının uzun vadeye değer kazanacağına (veya tahmin artacağına) ve o noktaya ulaşırken aradaki fiyat dalgalanması deneyimine ulaşmasında doğru tercih olabilir.

ODM Nedir?

ODM, bir yatırımcının fiyata bakmaksızın bir zaman aralığı boyunca bir varlığı küçük parçalar halinde satın aldığı uzun vadeli bir yatırım stratejisidir (örnek tek seferde 1.200 dolar yatırmak yerine bir yıl boyunca her ay Bitcoin’e 100 dolar yatırmak gibi). Ancak her ne kadar Bitcoin satın alma alımında popüler bir yöntem olsa da, kripto para birimlerine sahip bir strateji değildir.ODM, bir yatırımcının güvenli bir şekilde bir şekilde piyasaya sürüldüğüne, uzun vadeli fiyat artışından yararlanmaya başlamasına ve kısa vadede aşağı yönlü fiyat hareketlerinin risklerini, ortalamaya dahil ederek sonuçlarına yardımcı olabilir. Peki, ODM hangi durumlarda kullanılmalı?

Kripto para piyasası yatırımcısının, fiyatların düşmek üzere olduğunu, ama uzun vadeli fiyatların toparlamasının muhtemel olduğunu düşünüyorsa, aşağı yönlü hareketin gerçekleşeceğini düşündüğü zaman aralığı boyunca parasını yatırmak için ODM stratejisini kullanır. Tahmini doğru çıkarsa, varlıkları daha düşük bir fiyattan tahsilatın faydasını görür. Ama tahmin yanlış çıksa bile, fiyat yükselirken halihazırda yatırım yapmış olur.

ODM, yatırımcıları zaman içinde farklı fiyatlara maruz bırakır. Bu stratejinin hedefi, yaygın fiyat dalgalanması yaşandığında bir yatırımcının portföyündeki dizilerin veya azalışların ortalamalarına yedirerek engelleme ve her iki yöndeki fiyat hareketinden biraz yararlanmadır.

Ortalama dolar maliyetleri, olası zararları önlemek amacıyla potansiyel risklerinizi sınırlar. Yatırımcılar için potansiyel olarak daha güvenli bir seçenek olarak işlev gören bu strateji, portföyünüzü kısa vadede fiyat dalgalanmasının yol açtığı ciddi darbelerden korumayı amaçlar.

ODM’nin sizin için doğru stratejisi olup olmadığını anlamak için kendi özel yatırım koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Yeni bir yatırım stratejisini benimsemeden önce profesyonel bir finans uzmanına başvurmak her zaman en iyi yoldur.

Sources


Article information

Author: Kyle Luna

Last Updated: 1700209322

Views: 891

Rating: 3.9 / 5 (106 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kyle Luna

Birthday: 1948-06-23

Address: 222 Robert Camp Suite 492, Alexanderstad, NC 77337

Phone: +3707561142984286

Job: Forensic Scientist

Hobby: Quilting, Running, Painting, Yoga, Photography, Amateur Radio, Gardening

Introduction: My name is Kyle Luna, I am a bold, expert, audacious, esteemed, steadfast, apt, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.